Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

invisiblelight
1833 5093 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadojenka dojenka
invisiblelight
Reposted fromFlau Flau viatinygingergirl tinygingergirl
Sponsored post
feedback2020-admin
invisiblelight
1150 1fb8
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viashakeme shakeme
invisiblelight
9506 577a 500
Reposted fromzciach zciach viaiblameyou iblameyou
invisiblelight

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaiblameyou iblameyou
invisiblelight
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaiblameyou iblameyou
invisiblelight
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
invisiblelight
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaiblameyou iblameyou
invisiblelight
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiblameyou iblameyou

January 12 2018

invisiblelight
9562 7a0b 500
invisiblelight
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaiblameyou iblameyou
invisiblelight
Reposted fromFlau Flau vianikotyna nikotyna

August 29 2017

invisiblelight
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

June 26 2015

8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
invisiblelight
The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.
— Vasudev (via neutral)
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
invisiblelight
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
invisiblelight
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou

June 03 2015

invisiblelight
1913 0a37
Reposted fromsajkopatka sajkopatka viamirabelia mirabelia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...