Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

invisiblelight
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viamissyseepy missyseepy
invisiblelight
5364 0e65
Reposted fromhideandseek hideandseek viaiblameyou iblameyou

May 20 2015

invisiblelight
2341 56df
Ancient Bridge, Germany
Reposted fromcorvax corvax viatinygingergirl tinygingergirl
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viajustmess justmess

May 18 2015

invisiblelight
I am jealous of those who think more deeply, who write better, who draw better, who look better, who live better, who love better than I.
— Sylvia Plath
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaiamophelia iamophelia
invisiblelight
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaetta etta
invisiblelight
Untitled | via tumblr magic
Reposted fromweightless weightless viaetta etta
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

invisiblelight
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikotyna nikotyna
6595 4858 500
Reposted frombackground background vialugola lugola
invisiblelight
0629 bc4f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatrawkaaa trawkaaa
invisiblelight
8042 52c4
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins
invisiblelight
8060 e3d2 500
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins
invisiblelight
Reposted fromlifeless lifeless viasentymenty sentymenty
invisiblelight
Tintagel, Cornwall, England

May 17 2015

invisiblelight
8208 026f
Reposted fromusual usual viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
6218 d103 500
Reposted fromkimik kimik viaiamophelia iamophelia
invisiblelight
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via2708 2708
invisiblelight
2950 67f5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
invisiblelight
4931 f31b 500
Reposted fromworldwide worldwide viarainbowarrior rainbowarrior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl